Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Otevřený dopis řediteli společnosti www.scio.cz

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás formou otevřeného dopisu v souvislosti s článkem o Tvořivé škole, který vyšel 27. 1. 2010 na první straně Vašeho Učitelského zpravodaje č. 14. Jelikož reakce pana šéfredaktora Bohumila Kartouse je taková, že článek je v pořádku, obracím se na Vás jako na ředitele společnosti, která předmětný zpravodaj vydává.

Z článku, který jste o Tvořivé škole publikovali, je snad každému na první pohled jasné, že se jedná
o konkurenční boj. Na každou zavádějící informaci v něm existuje pádná odpověď. Článek ale není diskuzní, spíše bulvární, a proto se k němu nebudu blíže vyjadřovat.

K čemu se však vyjádřit musím je způsob, jakým článek smýšlí o učitelích, a především skutečnost, že Tvořivá škola, společnost www.scio.cz a autor článku jsou přímými soutěžiteli na trhu. Článek vnímám jako čin, který je v rozporu s dobrými mravy i s pravidly hospodářské soutěže. Myslím si, že společnost www.scio.cz, která se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol, by v době, kdy je do RVP zaváděna etická výchova, mohla jít příkladem. Dokud totiž budeme o etice pouze blogovat a nebudeme schopni se eticky skutečně chovat, nebudou se v souladu s etickými normami chovat ani naše děti.

Tvořivá škola je organizací s celorepublikovou působností, jež předkládá otevřený a v praxi ověřený vzdělávací model. Na trhu působí od roku 2001. Cílem Tvořivé školy je rozvoj logického myšlení
a klíčových kompetencí žáků. Zaměřujeme se především na rozvoj činnostní výuky matematiky, protože matematika rozvíjí a kultivuje myšlení, logické uvažování, učí řešení problémů, vytrvalosti, pečlivosti atd. Našimi kurzy a letními školami činnostního učení prošlo od roku 2001 více než 25000 učitelů. Stohy evaluací našich vzdělávacích akcí a trvající zájem učitelů o kurzy činnostního učení mluví za naši práci, myslím, dostatečně. Spolupracujeme s řadou pedagogických fakult a od roku 2005 realizujeme díky podpoře ESF několik celorepublikových projektů. Do otevřené sítě Tvořivých škol se přihlásilo 750 ZŠ z celé ČR. Uvedená čísla jsou výsledkem mnohaleté práce. Myšlenka, že školy a učitelé nejsou schopni vlastního názoru a byli zmanipulováni, svědčí o velmi nízkém mínění o nich.

Naše stanovisko je takové, že neprofesionálním přístupem Vašich zaměstnanců došlo ke znevážení několikaleté práce několika tisíc aktivních učitelů a poškození dobré pověsti společnosti Tvořivá škola. To, že zároveň došlo k poškození společnosti Vaší a že učitelé, kteří Tvořivou školu a činnostní učení dobře znají, si nyní o Vaší společnosti myslí své, je věc druhá.

Vím, že v našem státě platí svoboda slova, a chápu, že není ve Vašich silách osobně kontrolovat každý článek, i když je vytištěn hned vedle článku Vašeho. Jako ředitel společnosti www.scio.cz však nesete odpovědnost nejen za slova svá, ale i za slova publikovaná ve Vašem zpravodaji. Očekávám Vaše vyjádření, jakým způsobem se k této věci stavíte a zda jste ochoten omluvit se dotčeným učitelům a Tvořivé škole.

S přáním hezkého dne

Mgr. Čeněk Rosecký

předseda a ředitel občanského sdružení Tvořivá škola

www.tvorivaskola.cz

——————————————————————

Poznámka: Předmětný článek o Tvořivé škole je publikován na www.ceskaskola.cz. Případné zájmce o bližší informace o tvrzeních uvedených v tomto článku si dovoluji odkázat na publikaci Malá didaktika činnostního učení, Tvořivá škola 2006.