Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Otevřený dopis řediteli společnosti www.scio.cz

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás formou otevřeného dopisu v souvislosti s článkem o Tvořivé škole, který vyšel 27. 1. 2010 na první straně Vašeho Učitelského zpravodaje č. 14. Jelikož reakce pana šéfredaktora Bohumila Kartouse je taková, že článek je v pořádku, obracím se na Vás jako na ředitele společnosti, která předmětný zpravodaj vydává.

Z článku, který jste o Tvořivé škole publikovali, je snad každému na první pohled jasné, že se jedná
o konkurenční boj. Na každou zavádějící informaci v něm existuje pádná odpověď. Článek ale není diskuzní, spíše bulvární, a proto se k němu nebudu blíže vyjadřovat.

K čemu se však vyjádřit musím je způsob, jakým článek smýšlí o učitelích, a především skutečnost, že Tvořivá škola, společnost www.scio.cz a autor článku jsou přímými soutěžiteli na trhu. Článek vnímám jako čin, který je v rozporu s dobrými mravy i s pravidly hospodářské soutěže. Myslím si, že společnost www.scio.cz, která se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol, by v době, kdy je do RVP zaváděna etická výchova, mohla jít příkladem. Dokud totiž budeme o etice pouze blogovat a nebudeme schopni se eticky skutečně chovat, nebudou se v souladu s etickými normami chovat ani naše děti.

Tvořivá škola je organizací s celorepublikovou působností, jež předkládá otevřený a v praxi ověřený vzdělávací model. Na trhu působí od roku 2001. Cílem Tvořivé školy je rozvoj logického myšlení
a klíčových kompetencí žáků. Zaměřujeme se především na rozvoj činnostní výuky matematiky, protože matematika rozvíjí a kultivuje myšlení, logické uvažování, učí řešení problémů, vytrvalosti, pečlivosti atd. Našimi kurzy a letními školami činnostního učení prošlo od roku 2001 více než 25000 učitelů. Stohy evaluací našich vzdělávacích akcí a trvající zájem učitelů o kurzy činnostního učení mluví za naši práci, myslím, dostatečně. Spolupracujeme s řadou pedagogických fakult a od roku 2005 realizujeme díky podpoře ESF několik celorepublikových projektů. Do otevřené sítě Tvořivých škol se přihlásilo 750 ZŠ z celé ČR. Uvedená čísla jsou výsledkem mnohaleté práce. Myšlenka, že školy a učitelé nejsou schopni vlastního názoru a byli zmanipulováni, svědčí o velmi nízkém mínění o nich.

Naše stanovisko je takové, že neprofesionálním přístupem Vašich zaměstnanců došlo ke znevážení několikaleté práce několika tisíc aktivních učitelů a poškození dobré pověsti společnosti Tvořivá škola. To, že zároveň došlo k poškození společnosti Vaší a že učitelé, kteří Tvořivou školu a činnostní učení dobře znají, si nyní o Vaší společnosti myslí své, je věc druhá.

Vím, že v našem státě platí svoboda slova, a chápu, že není ve Vašich silách osobně kontrolovat každý článek, i když je vytištěn hned vedle článku Vašeho. Jako ředitel společnosti www.scio.cz však nesete odpovědnost nejen za slova svá, ale i za slova publikovaná ve Vašem zpravodaji. Očekávám Vaše vyjádření, jakým způsobem se k této věci stavíte a zda jste ochoten omluvit se dotčeným učitelům a Tvořivé škole.

S přáním hezkého dne

Mgr. Čeněk Rosecký

předseda a ředitel občanského sdružení Tvořivá škola

www.tvorivaskola.cz

——————————————————————

Poznámka: Předmětný článek o Tvořivé škole je publikován na www.ceskaskola.cz. Případné zájmce o bližší informace o tvrzeních uvedených v tomto článku si dovoluji odkázat na publikaci Malá didaktika činnostního učení, Tvořivá škola 2006.


    nikdo zatím nehodnotil

9 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Neodolám. Tu polemiku jsem si na ceskeskole přečetl, stáhl, a myslím, že ji budu používat jako cvičný text k tomu, abych učil češtináře a češtinářky o tom, co je věcná a co manipulativní (a taky sebemanipulativní) argumentace. Co je rozdíl mezi podloženým tvrzením a mezi tvrzením, které převrací pozornost od věci k osobě nebo k nepodstatnému detailu či k průšvihu sice velkému, ale docela mimo jádro tohoto sporu. Bude to dobrá škola pro čtení volebních projevů našich prima politiků. Prohlédněte si k tomu na ceskeskole i odpověď pana Kartouse, ten kontrast velmi vynikne. Abych nesliboval, co nemůžete vidět hned, jen se podívejte na tu argumentaci znevážením práce tisíců učitelů v předposledním odstavci. Takovéhle příklady mají v cizině středoškoláci v učebnicích mateřštiny, když se učí, jak (nemají) psát. V cizích učebnicích bývají jednak autentické doklady s plným uvedením autora a místa zveřejnění rozebíraného textu, ale něco taky jen pod "pseudonymy". Co byste mi doporučili?

 2. avatar

  Dobrý den.
  Je někde k dispozici zmiňovaný článek o Tvořivé škole, který vyšel 27. 1. 2010 na první straně Učitelského zpravodaje č. 14? Nikde se mi jej nepodařilo objevit.

  Děkuji
  ON

 3. avatar

  Článek je tady: http://crosecky.blogy.rvp.cz/2010/02/11/otevreny-dopis-rediteli-spolecnosti-www-scio-cz/?res=1&sid=9q0nodr370bhr6eudmg9o94tv1

 4. avatar

  Pardon, zde: http://www.ceskaskola.cz/2010/02/radek-sarkozi-tvoriva-skola-vice-skody.html

 5. avatar

  Dobrý den pane Hausenblasi, děkuji za Vaši reakci.

  Myslím, že je důležité uvědomit si, že občanská sdružení působící na trhu s DVPP jsou účastníky hospodářské soutěže jako každý jiný subjekt. Zkusím uvést příklad. Pokud by lektoři občanského sdružení VESELÁ MYSL psali do svého časopisu kritické články o programu VTIPNÁ ŠKOLA, je to stejné, jako kdyby pracovníci výrobce vysavačů ATE psali do svého časopisu články o tom, že filtry vysavačů LIHPIS nejsou kvalitní. Takové jednání je zákonem zakázané, neetické a nemělo by se dít. Pokud přejdeme nekalosoutěžní charakter takového článku a začneme rozebírat, zda jsou filtry skutečně závadné, budeme dělat přesně to, co si konkurence přeje a nekalá soutěž nám pokvete jak pampelišky.

  Pro mne je podstatné, že článek je nekalosoutěžní. Vytvořila a publikovala ho přímá konkurence Tvořivé školy na trhu s DVPP a poškodila tím Tvořivou školu. Vyjadřovat se k nekalosoutěžnímu článku nehodlám. Navíc je to přesně to, co si konkurence přeje. Jelikož preferuji mimosoudní řešení sporů, rozhodl jsem se reagovat na článek formou otevřeného dopisu. Nyní zvažujeme podání žaloby.

  Citace zákona: „Skutkové podstaty nekalé soutěže (zlehčování) se dopouští soutěžitel, který uvede nebo rozšiřuje údaje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele, které jsou způsobilé přivodit tomuto újmu (§ 50 obch. zák.). Může jít o údaje nepravdivé, ale i pravdivé…„
  „Soutěžitelem je každá fyzická osoba a právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, a to i tehdy, kdy není podnikatelem. Ustanovení § 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže k soutěžitelům řadí také sdružení právnických a fyzických osob, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupení.“

  Zdroj: Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník, Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

 6. avatar

  Vážený pane Rosecký, musím říct, že jste mne zaskočil: občanská sdružení - pokud vím, mají za cíl určitou ideu, vytvářejí společenskou strukturu demokracie, a své zisky musejí podle zákona investovat do činností, které k jejich zaregistrovanému ušlechtilému cíli míří. Jsou to neziskové organizace! Je to tedy možná soutěž idejí, je v ní sice důležité získat na jejich dosahování peníze (například i konkurujícími žádostmi o granty atp.), ale pochybuji, že Vám některý soudce tohle uzná za soutěž hospodářskou. To ostatně uvidíte.
  Ale důkladně jsem se podíval do Sarkozyho článku, a kromě pár ironických narážek (které Vaši Tvořivou školu sotva poškodí, pokud je tak dobrá, jak říkáte) jsem tam našel výtek málo. Velmi závažné však jsou podle mého ty, které sem hned okopíruji, a myslím, že byste je měl docela vážně vyvrátit přesnými důkazy, namísto toho, co byste jenom verbálně polemizoval, že Vám někdo škodí nebo neškodí. R. Sarkozy tam píše:
  "Podíváme-li se na Modelový ŠVP Tvořivá škola a srovnáme-li ho s RVP ZV, zjistíme, že autoři Tvořivé školy snad RVP ZV vůbec nečetli. Jinak by nenabízeli školám jako modelový ŠVP dokument, který je zcela v rozporu s kurikulární reformou. Už to, že si školy netvoří ŠVP, ale přebírají hotový ŠVP vypracovaný někým, kdo nezná jejich podmínky, je na pováženou. Mnohem horší ale je, že Modelový ŠVP nepracuje s pojmy jako klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie, průřezová témata či očekávané výstupy. Je založen výhradně na učivu, stejně jako starší vzdělávací program Základní škola. V RVP ZV se ale učivo stalo prostředkem k dosahování mnohem náročnějších cílů a přestalo být hlavním cílem výuky…"
  Samozřejmě by bylo výborné, kdyby pan Sarkozy uvedl taky důkazy, i když to má těžké: jestli ve Vašem ŠVP ty složky scházejí, musel by kopírovat celý ten ŠVP, abychom viděli, že o ty složky nepečujete.
  Myslím, že pokud všem ukážete, že Vaše ŠVP není určeno jenom k převzetí, ale že opravdu vede jako model školní tým k tomu, aby se naučili sepsat svůj ŠVP (myslím, že sdružení pana Sarkozyho říká, že tohle právě se oni snaží školy naučit) a když ukážete, konkrétně kterými obsahy Váš ŠVP pečuje o rozvoj klíčových kompetencí, o mezipředmětové vztahy a průřezová témata či o očekávané výstupy, snadno tím vyvrátíte tvrzení, že snad pomáháte učitelům jenom postaru "probírat" učivo, i když formami hravějšími, aktivními.
  Mně by takové důkazy velmi potěšily, protože pokud Váš ŠVP tohle nedělá, nejenom že neodpovídá RVP, ale je vlastně protizákonný - neboť RVP je zákonem vyžadovaný kurikulární materiál. Kdyby si to uvědomili ředitelé, kteří si od někoho hotový ŠVP kupují, a on by neplnil zákonné požadavky, mohli by se dostat do maléru s inspekcí, a měli by žádat peníze nazpět. Nakonec by Tvořivou školu mohli osočit z podvodné reklamy a poškození celých ročníků dětí! To bych jim tedy nepřál, ani Vám.
  Myslím, že velmi dobrá polemická diskuse bude právě o tomhle, nikoli o tom, že Vám někdo svými výtkami konkurenčně narušuje obchody. Pokud totiž někdo přijde na nezákonnost, má v ČR ze zákona povinnost na ni upozornit, a tedy musí to udělat.

 7. avatar

  Vážený pane Housenblasi,
  Nemohu s Vámi souhlasit. Zákon v tomto případě hovoří zcela jednoznačně a nepřipouští jiné výklady, cituji: “Soutěžiteli podle tohoto zákona se rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné … , i když nejsou podnikateli.“ (§ 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže). Občanská sdružení jsou subjekty hospodářského práva. Proto také musejí mít ke své činnosti živnostenská oprávnění. To není polemika, to je realita.

  Nemáte pravdu ani pokud jde o Vaše závěrečné tvrzení, že, cituji: „pokud totiž někdo přijde na nezákonnost, má v ČR ze zákona povinnost na ni upozornit, a tedy musí to udělat.“ Oznamovací povinnost upravuje Trestní zákon v §168 a vztahuje se pouze na situace, kdy se hodnověrným způsobem (tedy ne stylem „jedna paní povídala/jeden pán napsal“) dozvíte o tom, že došlo ke spáchaní některých trestných činů, které jsou přesně vymezeny.

  K vašim dalším argumentům. Nejvíce mne zaráží mne, že v jednom odstavci zlehčujete zřejmé protiprávní jednání namířené proti Tvořivé škole a v odstavci posledním rozvíjíte nepodložené domněnky o protizákonnosti Modelového ŠVP Tvořivé školy a o poškození celých ročníků dětí. To jste myslím trošku přehnal. Ale rozumím tomu. Vaše reakce je hezkou ukázkou toho, jak působí nekalá soutěž na spotřebitele (nyní si uvědomuji, že Vy jako lektor RWCT, jste vlastně také v pozici konkurenta), proč je třeba mít se před ní na pozoru a proč je tak přísně postihována. Pokusím se Vám to přiblížit.

  Z Vaší reakce je zřejmé, že o Modelovém programu Tvořivé školy nemáte prakticky žádné informace. Vycházíte z toho, co bylo uvedené ve článku, který vytvořila naše konkurence. Místo toho, abyste se zamyslel, co za článkem stojí, kdo a proč ho napsal, okamžitě stavíte do pozice „toho špatného“ Tvořivou školu. Ten, kdo přitom jednal protiprávně, je spokojený a v klidu se věnuje své práci. Po mne chcete, abych Vašimi slovy „předložil důkazy“ naší neviny. A na to právě nekalá soutěž hraje. Jde jí o jediné. Hanět konkurenci a zahlcovat ji tím, že se musí bránit proti nesmyslným, křivým obviněním. V našem právním řádu ale platí presumpce neviny. Platí, že je věcí žalobce, aby prokázal vinu!

  Ano, máte pravdu, že lidi, kteří Tvořivou školu dobře znají – a je jich naštěstí hodně – článek spíše pobavil než rozesmutnil. Je však stále ještě dost takových, kteří Tvořivou školu tak dobře neznají. Co když se právě oni budou rozhodovat jestli přijít na náš kurz? Anebo co když budou právě oni nějakým způsobem rozhodovat o „osudu“ našeho programu?
  V tomto smyslu je Vaše tvrzení o tom, že se jedná o, cituji „pár ironických narážek, které Vaši Tvořivou školu sotva poškodí, když je tak dobrá, jak říkáte“ diskutabilní. Navíc to, že je Tvořivá škola dobrá neříkám já, ale Vy. Zdržme se prosím popichování.

  Chápu, že jako „neprávník“ nemáte všechny informace potřebné k právnímu posouzení toho, co se stalo. Neznalost zákona, ale bohužel (nebo vlastně bohudík) nikoho neomlouvá. Stojím si za tím, že reakce na k nekalosoutěžní článek je bezpředmětná. Mohu Vám ale zprostředkovat reakci paní učitelky Hublové, publikovanou v diskuzi na www.ceskaskola.cz.
  Ledacos Vám napoví:

  „Máme švp vytvořený na základě Modelového švp Tvořivé školy. V loňském roce jsme prošli inspekcí, protože odcházel náš "starý" pan ředitel. A nejsem si vědoma, že by nám bylo něco ohledně švp vyčítáno.
  Chtěla bych upozornit na to, že v době, kdy nikdo nic pořádně nevěděl, tak to byla právě TŠ, která nabídla pomocnou ruku a zcela zdarma nabídla model, který nám byl velkou oporou při tvorbě našeho švp.
  A prosím, nepovažujte nás za nemyslící zvířátka, která opíší/překopírují bezmyšlenkovitě jakýkoli text, aniž bychom si ho řádně nepročetli/neprodiskutovali a neporovnali s požadavky rvp. A bylo nás dost na to, abychom ty "velké chyby", o kterých píšete a které by měly zapříčinit nepřijatelnost našeho švp, objevili. Divné, nic jsme nenašli. Asi jsme neměli toho správného poradce ;-)“

  Pokud Vás skutečně zajímá jak konkrétně pečujeme o rozvoj klíčových kompetencí, mohl jste přijít podívat na některý z kurzů Tvořivé školy nebo jste si mohl přečíst článek „Tvořivá škola – činnostní učení a rozvoj klíčových kompetencí“ publikovaný od roku 2006 na tomto portálu:
  http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/638/tvoriva-skola-ii.-cinnostni-uceni-a-rozvoj-klicovych-kompetenci.html/

  S úctou a přáním hezkého dne
  Čeněk Rosecký

 8. avatar

  Vážený pane Rosecký, ten zásadní problém myslím je v tom, zda jsme u soudu, anebo v diskusi. Když se na situaci ve vzdělávání učitelů díváte rovnou očima právníků a soudů, tak zejména v českém či středoevropském "právním pozitivismu" můžete vést celkem málo přínosné debaty o jakémkoliv nařčení, ublížení, poškození v konkurenci atp.
  Ale možná je důležitější učitelům a školám nabídnout něco, co pomáhá dětem k dobrému učení. To dělá každý subjekt podle svého rozumu a přesvědčení. Zároveň však je moc důležité, aby si nemysleli, že pracují izolovaně, v nějakých oddělených proudech, které o sobě nevědí, a které hlavně neporovnávají ti učitelé. Tam je ta, chcete-li, konkurence - školy a učitelé si vyberou. A k tomu je užitečné, aby měli rozmanité informace z různých pramenů. Jistě některé názory budou vidět věc jinak než druhé, ale to si soudný člověk (učitel) přebere.
  Jakmile do toho sdělování někdo vnese osočování z nekalosti, manýry obchodníků, je nebezpečí, že se poruší klima spolupráce a důvěry. Proto jsem napsal, že

  "pokud Váš ŠVP tohle nedělá, nejenom že neodpovídá RVP, ale je vlastně protizákonný – neboť RVP je zákonem vyžadovaný kurikulární materiál. Kdyby si to uvědomili ředitelé, kteří si od někoho hotový ŠVP kupují, a on by neplnil zákonné požadavky, mohli by se dostat do maléru s inspekcí, a měli by žádat peníze nazpět. Nakonec by Tvořivou školu mohli osočit z podvodné reklamy a poškození celých ročníků dětí! To bych jim tedy nepřál, ani Vám."

  Nepíšu "jednáte nekale". Ale píšu, že když o Vás někdo tvrdí něco, co se Vám nelíbí, je moc užitečné to prostě v diskusi vyvrátit. Méně účinné - vezměte v úvahu, že Vás čtou potenciální zájemci o školení - je ohánět se zákony a soudy. I kdybyste nějaký soud vyhrál, tón, který kolem Vás zní, je hrozivý, a to se do vzdělávání nehodí, protože to neprospívá žákům.
  Nestojíte před soudem, abyste museli nebo nemuseli vyvracet osočení. Stojíte před zájemci o své služby, a je dobré, když osočení vyvrátíte rovnou, bez potrestání toho, kdo Vás znectil. A ten, kdo Vás znectil, si tím, že byl vyvrácen, udělá větší ostudu, než kdybyste ho pohnal k soudu pro nekalou konkurenci. Rozumíte? Jsou to dva různé světy, vzdělávání versus byznys a soudy.

 9. avatar

  Vážený pane Hausenblasi,
  říkáte, že existuje jeden svět, kde platí zákony – „svět byznysu a soudů“. A druhý svět, kde může každý ve jménu informovanosti házet na druhé tolik špíny, kolik se mu zachce – „svět vzdělávání“. Svět je pouze jeden a platí v něm pro všechny stejná pravidla. Nebo by alespoň platit měla. A to je podstata této diskuze.

  Souhlasím s Vámi že: „Je skutečně důležité učitelům a školám nabídnout něco, co pomáhá dětem k dobrému učení… Je důležité, aby si nemysleli, že pracují izolovaně, v nějakých oddělených proudech…, aby měli rozmanité informace z různých pramenů.“ K tomu není co dodat. Snad jenom to, že je také hodně důležité kdo, jakým způsobem a proč to dělá.

  Věřím, že naše diskuze přispěla k tomu, aby příště, až bude mít majitel nebo lektor jedné vzdělávací agentury potřebu kritizovat konkurenční vzdělávací agenturu, věděl, že takové jednání zákon zakazuje. Oni si to soudní lidé, jak správně říkáte, přeberou i bez jeho „dobře míněných“ názorů.

  Děkuji Vám za diskuzi a přeji hezký den
  Čeněk Rosecký

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.